ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6504291

      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด ให้กับ นายสยาม สามงามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้บริการประชาชนที่มารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และนำไปใช้ในภาระกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ต่อไป