ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

6506091 1 6506091 2

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานเขื่อนวชิราลงกรณ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นำเสนอข่าววีดีทัศน์ ประธานนำสวดมนต์ไหว้พระ แผนกงานบุคคลเขื่อนวชิราลงกรณแนะนำผู้ปฏิบัติงานใหม่

6506091 3 6506091 4

      โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ หัวหน้าแผนก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference MS Teams