ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

6506101 1 6506101 2

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ ต้อนรับร้อยตรี สุทธิวงศ์ เมฆฉาย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต9 (กาญจนบุรี) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากาญจนบุรี 8 ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8 เข้าร่วมประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5

6506101 3 6506101 4

      เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เพิ่มขึ้น และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงาน ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6506101 5 6506101 6