ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

6506221 1 6506221 2

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ประธานคณะกรรมการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอ-ขว.) นำคณะกรรมการ คปอ-ขว. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงาน เพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ แผนกบำรุงรักษาอาคาร เขื่อนวชิราลงกรณ

6506221 3 6506221 4

      ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอ-ขว. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณางานสำรวจความปลอดภัย และติดตามแผนงานประจำปี 2565

6506221 5 6506221 6