ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6507192 1 6507192 2

      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายรักษิต ต้วมศรี หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนวชิราลงกรณ นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 47 คน

6507192 3 6507192 4

6507192 5 6507192 6

      ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ทั้ง 9 ฐาน โดยมีคณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ

6507192 7 6507192 8

6507192 9 6507192 10