ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6507191 1 6507191 2

      นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผู้บริหาร คณะวิทยากรครูพาทำ และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมพิธี

6507191 3 6507191 4

6507191 5 6507191 6

6507191 7 6507191 8

      จากนั้น นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณขื่อนวชิราลงกรณ และคณะวิทยากรครูพาทำ ดำเนินการจัดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 โดยมี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี จำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 คน เข้าร่วมอบรม

6507191 9 6507191 10

6507191 11 6507191 12

6507191 13 6507191 14

      โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ไปประยุกต์ใช้ ในบริบทพื้นที่ของตนเอง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

6507191 15 6507191 16

6507191 17 6507191 18

6507191 19 6507191 20