ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6507212 1 6507212 2

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายโฆสิต วัฒนรัตน์ หัวหน้าแผนกแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ บริการลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายวิชธวัช เถาคำแก้ว ผู้ควบคุมการฝึกอบรม นายสิทธิพล อินทร์เรืองศรี ผู้ช่วยนักวิชาการฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะครูฝึกจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนวชิราลงกรณ จำนวน 29 คน

6507212 3 6507212 4

6507212 5 6507212 6

      เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การป้องกันและระวังอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับการจราจร การแผนเผชิญเหตุ การรายงานเหตุการณ์ การประชาสัมพันธ์และการบริการ ปรับปรุงบุคลิกภาพและตรวจความเรียบร้อยการแต่งกาย รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

6507212 7 6507212 8