ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6507221 1 6507221 2

      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 1,280 ขวด ให้กับนาย อัมรินทร์ ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านอูล่อง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายโครงการรักษ์นาฏศิลป์และการละคร ที่จะจัดขึ้นในช่วงเสาร์ อาทิตย์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6507221 3 6507221 4