ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508122 1 6508122 2

      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

6508122 3 6508122 4

6508122 5 6508122 6

      โดยมีนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ และจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อมาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6508122 7 6508122 8

6508122 9 6508122 10

      ช่วงเย็น นายวิชิต ขวัญสูนู หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ นำกล่าวถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6508122 11 6508122 12