ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508241 1 6508241 2

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 เป็นประธาน มอบรางวัลผู้ชนะที่เข้าร่วมโครงการ “บ่ายวันพุธ ฉุดมาฟิต พิชิตทอง ” ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ที่มีผลสุขภาพดีที่สุดในด้านต่างๆ ระดับไขมันในเลือดลดลงมากที่สุด ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากที่สุด ดัชนีมวลกายลดลงมากที่สุด จำนวนก้าวสะสมมากที่สุด

6508241 3 6508241 4

6508241 5 6508241 6

      ต่อมานายปวริศ เหลืองกุหลาบ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเครื่องกล น.ส.สุพิณทิพย์ ลือเลื่อง วิทยากรระดับ 6 แผนกงานบุคคล ตัวแทน Change Agent เขื่อนวชิราลงกรณ นำเสนอกิจกรรม Speed Sharing Session (แนวคิดสู่การปฏิบัติ) ถ่ายทอดค่านิยม Speed ให้กับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ และจัดกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

6508241 7 6508241 8

6508241 9 6508241 10

      ต่อมาจัดงานวันผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยผู้บริหาร เล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตการทำงาน ข้อคิดจากการทำงาน และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมยุคปัจจุบัน

6508241 11 6508241 12

6508241 13 6508241 14

      จากนั้นผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบของรางวัลขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

6508241 15 6508241 16