ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508251 1 6508251 2

      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ประธานคณะกรรมการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอ-ขว.) นำคณะกรรมการ คปอ-ขว. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงาน เพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ

6508251 3 6508251 4

      ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอ-ขว. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณางานสำรวจความปลอดภัย และติดตามแผนงานประจำปี 2565

6508251 5 6508251 6