ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508261 1 6508261 2

6508261 3 6508261 4

      เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณและ นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ในโอกาสนำคณะคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 145 คน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ

6508261 5 6508261 6

6508261 7 6508261 8

      โดยมีคณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

6508261 9 6508261 10

6508261 11 6508261 12

      จากนั้นนำคณะอาจารย์และนักเรียนชมทัศนียภาพและจุดเช็คอินภายในเขื่อนฯ ณ สันเขื่อนวชิราลงกรณ เขาแหลมสกายวอล์ค และลานสไลเดอร์