ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508301 1 6508301 2

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมโครงการ “สร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่า รักษ์น้ำ รักป่า ร่วมใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6508301 3 6508301 4

6508301 5 6508301 6

      ในการจัดกิจกรรม กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ได้ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด ต่อมาร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 4 ฝาย ณ บริเวณบึงคชสาร ลานหมอนไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทองผาภูมิ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

6508301 7 6508301 8