ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508311 1 6508311 2

6508311 3 6508311 4

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา และนายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กองบำรุงรักษาโยธา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา จำนวน 30 คน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ ทั้ง 9 ฐาน

6508311 5 6508311 6

6508311 7 6508311 8

6508311 9 6508311 10

      โดยมีคณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

6508311 11 6508311 12

6508311 13 6508311 14