ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510233 1 6510233 2

6510233 3 6510233 4

      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายยิ่งศักดิ์ ชูเกิด หัวหน้าแผนกวางแผนและประสิทธิภาพ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยถวายปัจจัยทำบุญ และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

6510233 5 6510233 6

6510233 7 6510233 8