ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510261 1 6510261 2

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กองบำรุงรักษาโยธา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ คณะครู จำนวน 70 คน จากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคแขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ ทั้ง 9 ฐาน

6510261 36510261 4

      โดยมีคณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางศาสตร์พระราชานำไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้

6510261 5 6510261 6