ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510262 1 6510262 2

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ เปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (MMS) อย่างเป็นทางการ

6510262 3 6510262 4

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (MMS) อย่างเป็นทางการ นายเศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า-2 กล่าวถึงภาพรวมแผนงาน Digital Road Map ของสายงาน รวฟ. นายถนอมพงศ์ จิรัฏฐิติกาล หัวหน้ากองวิศวกรรมบำรุงรักษา กล่าวรายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินการ นำระบบเข้าใช้งานในโรงไฟฟ้า ของสายงาน รวฟ. โดยมีนายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง นายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ

6510262 5 6510262 6