ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510263 1 6510263 2

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสิทธิศักดิ์ เชยประเสริฐ วิทยากรระดับ 9 กองบริหาร น.ส.อริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด ให้กับนายนาวา เมาน้อย กำนันตำบลห้วยเขย่ง สำหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชาย ประเภททีม 7 คน ภายในตำบลห้วยเขย่ง ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ