ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510282 1 6510282 2

      แผนกสุขภาพอนามัยเขื่อนวชิราลงกรณ จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED ให้กับผู้ปฏิบัติงานลักษณะงานพิเศษ (อับอากาศ พขก. พขร. พร. รปภ. ประดาน้ำ) เขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด ให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค ตลอดจนสามารถมีความรู้ มีทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED อย่างถูกวิธี มีประโยขน์สูงสุด

6510282 3 6510282 4

6510282 5 6510282 6

      โดยมีนางภัสภรณ์ หลอดศิริ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัย และน.ส.กรกนก เตระโกศลพันธ์ พยาบาลปริญญาระดับ 6 แผนกสุขภาพอนามัย เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารแผนกสุขภาพอนามัย

6510282 7 6510282 8

6510282 9 6510282 10