ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510291 1 6510291 2

      กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณจัดกิจกรรมส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อเป็นการส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณและนำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดภายในและภายนอก กฟผ. โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณเขาแหลมสกายวอล์ค