ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

   

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร และนายภาณุ ทิพย์ภาระ วิทยากรระดับ 10 คณะทำงานวิชาการวางแผนประจำฝ่าย เขื่อนวชิราลงกรณ  ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ 232 ปี ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 กองพลทหาร     ราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

   

          ช่วงบ่าย นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท จากพล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณในการประกอบคุณงามความดีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ ซึ่ง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับเกียรติเข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท ในครั้งนี้ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานทหาร สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงของประเทศชาติ