ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

   

          กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกับแผนกรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมกวาดใบไม้ ชิงเผา ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โดยจัดทำเป็นแผนดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของไทย

   

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมกวาดใบไม้ ชิงเผา และทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 13 กิโลเมตร และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาแนวป้องกันไฟป่าป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณบ้านพักหมู่ที่ 5 เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายวิวัฒน์ สุพุทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ นายไชยยันต์ ฤาชา หัวหน้ากองเดินเครื่อง นายชวลิต กันคำ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเหมาเขื่อนวชิราลงกรณ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

   

          นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาเขื่อนวชิราลงกรณ ทุกคน ที่มาร่วมกิจกรรมกวาดใบไม้ ชิงเผา และทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งนี้ เป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เหมาะแก่การเกิดไฟป่า ขอให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ซึ่งสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งป่าไม้เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์นานาชนิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยรณรงค์และป้องกันการเกิดไฟป่า เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังแนวกันไฟป่าเป็นอย่างดี ”