ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

   

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.29 น. นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานทำการทดสอบขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 3 (VRK-H3) โดยมีนายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทำการทดสอบขนานเครื่องหลังจากโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณได้หยุดเดินเครื่อง เพื่อทำงานปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และทำการทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 180 วัน ตามแผนงาน โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนเครื่องเข้าระบบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 24.00 น. ซึ่งแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 6 วัน ทำให้โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ มีความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้น

   

          สำหรับงานปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 3 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งร่วมปฏิบัติงานอย่างทุ่มเททำให้งานแล้วเสร็จก่อนกำหนดตามแผนงานที่วางไว้ และไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานในครั้งนี้