ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

   

          กองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ จัดสัมมนาการประสานงานการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอสังขละบุรี ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1  ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ 

   

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เขื่อนวชิราลงกรณจัดประชุมสัมมนาการประสานงานการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี นำโดย นายดิลก ธโนศวรรย์  ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ นายไชยยันต์ ฤาชา หัวหน้ากองเดินเครื่อง และผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่อง ร่วมหารือกับ นายวิโรจน์ สุขรัตน์ หัวหน้ากองควบคุมระบบ จากศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคกลาง กฟผ. นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม และ นายสุทธิโรจน์ อภิชัยทรัพย์ วิศวกรระดับ 9 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) อำเภอทองผาภูมิ เพื่อหาแนวทางในการประสานงานการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบ 22 kV. ระหว่างเขื่อนวชิราลงกรณ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) อำเภอทองผาภูมิ 

 

          จากนั้น นายไชยยันต์ ฤาชา หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ นายธวัชชัย หวังเจริญสุข หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง กะ 3 และผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่อง ได้พาคณะผู้เข้าสัมมนา ชมกระบวนการผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และถ่ายภาพร่วมกัน