ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และนางสาวอริยา เหมือนใจ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับ ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำคณะนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ Engineering University Network (EUN) จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมจัดบรรยายในหัวข้อ “ตอบสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งาน” โดยมีผู้ปฏิบัติงานแผนกงานบุคคล และแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การสัมภาษณ์งานกับ กฟผ. ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์ 

  

          ต่อมานำคณะเข้าชมโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ และฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า โดยมีนายวิรัช   ภู่ช้าง หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 4 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากร