ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  

          วันที่ 26 มกราคม 2561 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา และนางสาวชลลดา จำเริญ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน เข้าฟังบรรยายโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ CSR ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตและกระบวนการช่วยเหลือสังคม ณ เรือนเพาะชำ เขื่อนวชิราลงกรณ และฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า โดยมีนายฉลอง ณะเสน ช่างระดับ 8 แผนกเดินเครื่องกะ 4 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ และนายพลาวิต พลพิมพ์ ช่างระดับ 5 แผนกเดินเครื่องกะ 4 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากร ต่อมานำคณะชมทัศนียภาพ ณ สันเขื่อนวชิราลงกรณ