ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท AJA Registrars limited ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมิน “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (OHSAS 18001:2007/TIS 18001:2011) โดยมีผู้ประสานงาน สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 ที่ทำการเขื่อนฯ

  

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์  วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากบริษัท AJA Registrars limited ในโอกาสเดินทางมาทำการตรวจประเมิน “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (OHSAS 18001:2007/TIS 18001:2011) และเป็นประธานเปิดการประชุม (Open Meeting) พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ แผ้วชำนาญ ผู้ตรวจประเมินบริษัท AJA นายทวีเกียรติ ตระกูลภูชัย วิศวกรระดับ 7 ผู้ประสานงาน สังกัดส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผู้บริหาร หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ Global Standard ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เข้าร่วมประชุม 

  

          จากนั้น คณะผู้ตรวจประเมิน นำโดยนายไชยยา สุขสมมล หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ นำผู้ตรวจประเมินบริษัท AJA ตรวจเยี่ยม SITE TOUR พื้นที่แผนกโรงงาน โรงช่างไม้ โรงเก็บขยะอันตราย โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ และ ประชุม AUDIT MEETING ทำการสัมภาษณ์พร้อมตรวจเอกสารการจัดทำระบบ Global Standard ณ ห้องประชุมเขาแหลม 3 และ ปิดการประชุม (Close Meeting) ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนฯ

  

          นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์  วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า "ขอต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากบริษัท AJA พร้อมด้วยผู้ประสานงาน สังกัดส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รวมทั้งต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ Global Standard  เขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งการที่เขื่อนวชิราลงกรณ ได้นำระบบ Global Standard มาดำเนินการจะทำให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด" วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวในที่สุด