ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอส-อขว.) นำคณะกรรมการ คปอส-อขว. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานเพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย ณ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอส-อขว. ณ ห้องประชุมเขาแหลม 3 เพื่อพิจารณางานด้านความปลอดภัย และการบริหารงานด้านความสูญเสีย