Get Adobe Flash player

ข้อมูลร้องเรียน

 

 

Login Form

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวิวัฒน์ สุพุทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร เป็นประธานเปิดการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) บ้านไร่ป้า ณ ศาลาประชาคมบ้านไร่ป้า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวีระพล สาระพจน์ วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายอภิชาย กระต่ายเพ็ชร์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ  พร้อมคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนายอภิชาติ ศรีเรือน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่ป้า ชุมชนบ้านไร่ป้า จำนวน 60 คน เข้าร่วมการจัดทำแผนที่ทางสังคมหมู่บ้านไร่ป้า 

  
  

          โดยมีนายอภิชาย กระต่ายเพ็ชร์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ เป็นวิทยากรกระบวนการ และนายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้รู้เพื่อให้ข้อมูลและผู้บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มการจัดทำแผนที่เดินดิน ผังองค์กรชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชน และปราชญ์ชุมชน ทำการสำรวจพื้นที่เดินดิน การสัมภาษณ์ เพื่อดึงข้อมูลและประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยน และทำการจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ พร้อมกับจัดนำเสนอรายงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาจัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับมอบให้บ้านไร่ป้าต่อไป

  
 

เขื่อน กฟผ.Navigation

เว็บไซต์ภายนอก
บุคคลออนไลน์

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์