ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชวาลย์ วงษา หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 3 กองเดินเครื่อง และนางสาวอริยา เหมือนใจ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับนายพิศูจน์ มีไปล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ ในโอกาสนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชาวเหนือ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 32 คน เข้าชมโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก