ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นายประสาร ปานคง เกษตรอำเภอ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี และนำเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 5 ฐาน คือ 1.การผลิตกล้วยไข่ส่งออกและบัญชีต้นทุนอาชีพ 2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการวิเคราะห์ดินเพื่อใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3.การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอม่า 4.เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม