ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ , นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร, นายภาณุ ทิพย์ภาระ วิทยากรระดับ 10 หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด ให้กับสัตว์เลี้ยง” โดยเขื่อนวชิราลงกรณร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด ให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ภายในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ ณ ศาลาสนามเด็กเล่นบ้านพักหมู่ที่ 1 โดยมีนางภัสภรณ์ หลอดศิริ หัวหน้าแผนกสุขภาพและอนามัย กองบริหารเขื่อนวชิราลงกรณ , พ.จ.อ. อนุรักษ์ สุขมาก พยาบาลปริญญาระดับ 6 และ นางสาวกรกนก วงค์อ๊อด พยาบาลปริญญาระดับ 4  ให้การต้อนรับและประสานงานพร้อมทั้งดูแลตลอดจนดำเนินการเสร็จ