ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          สายงาน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) จัดงานวันคุณภาพ ประจำปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาตัวแทน 3 สายรองที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีกลุ่มนำเสนอผลงาน จากเขื่อนวชิราลงกรณ จำนวน 4 กลุ่ม 

 

          เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นประธานเปิดงานวันคุณภาพสายงาน รวฟ. รวธ. รวช. ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวฟ. รวธ. รวช. เข้าร่วมพิธีเปิด เขื่อนวชิราลงกรณ นำโดยนายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ คณะทำงานเข้าร่วมงานวันคุณภาพ รวฟ. รวธ. รวช. ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเสวนาตัวแทน 3 สายรองที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ การจัดบอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้ และการเสนอผลงาน QCC. และ KAIZEN ของหน่วยงานเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

 

          และมีกลุ่มคุณภาพ QCC. เขื่อนวชิราลงกรณ นำเสนอในงานวันคุณภาพ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม เจ้าวายร้าย สังกัดแผนกเดินเครื่อง กองเดินเครื่อง ประเภท TA กลุ่มหมอนหนุน สังกัดกลุ่มงานนันทนาการและกลุ่มงานดิจิทัล ส่วนกลางเขื่อนวชิราลงกรณ ประเภท KO กลุ่ม ฅนโรงงาน 2016 สังกัดแผนกโรงงาน กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประเภท GK และกลุ่ม แควน้อยจูเนียร์ สังกัดแผนกบำรุงรักษาทั่วไป กองบำรุงรักษาโยธา ประเภท AK 

 

          ซึ่งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดพิธีมอบรางวัลผลงาน QCC,KAIZEN ณ ห้องเมาะหลวง โดยทางเขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล ดังนี้  1.กลุ่ม แควน้อยจูเนียร์ สังกัดแผนกบำรุงรักษาทั่วไป ได้รับรางวัลประเภท AK ระดับ Gold และ The Best Kaizen Award Automation Kaizen 2.กลุ่ม ฅนโรงงาน 2016 สังกัดแผนกโรงงาน ได้รับรางวัลประเภท GK ระดับ Gold และ The Best Kaizen Award Genba Kaizen 3.กลุ่ม เจ้าวายร้าย สังกัดแผนกเดินเครื่อง ได้รับรางวัลประเภท TA ระดับ Silver และ 4.กลุ่มหมอนหนุน สังกัดกลุ่มงานนันทนาการและกลุ่มงานดิจิทัล ได้รับรางวัลประเภท KO ระดับ Silver