ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวบาหยัน หวังรวมกลาง พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และนายสุพีร์ เอี่ยมเดชา ช่างระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด ในโอกาสนำนักเรียนโรงเรียนบ้านดินโสและโรงเรียนบ้านจันเดย์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์

 

          ต่อมานำคณะเข้าชมโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ และฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า โดยมี นายพงษ์พันธุ์ พรหมชัยศรี หัวหน้ากองเดินเครื่อง นายชัยรัตน์ ป่วนสุขเปี่ยม ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 2 กองเดินเครื่อง นายเกรียงไกร กระจ่างแจ้ง ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 2 กองเดินเครื่อง เป็นวิทยากร