ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายพงษ์พันธุ์ พรหมชัยศรี หัวหน้ากองเดินเครื่อง พร้อมด้วยนายธวัชชัย หวังเจริญสุข หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2 กองเดินเครื่อง และนางภัสภรณ์ หลอดศิริ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัย กองบริหาร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปให้กับ คณะพันเอกหญิ ทักษดา สังขจันทร์ ภรรยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ประธานคณะกรรมการชมรมแม่บ้านทหารบก ค่ายสุรสีห์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนำคณะกรรมการชมรมแม่บ้านทหารบก ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน เข้าชมโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ และฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า ณ แผนกเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ