ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          กองบำรุงรักษาโยธา ร่วมกับแผนกรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมกวาดใบไม้ ชิงเผา ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โดยจัดทำเป็นแผนดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของไทย

 

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมกวาดใบไม้ ชิงเผา และทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาแนวป้องกันไฟป่าป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณบ้านพักหมู่ที่ 5 

 

          โดยมีนายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร (ช.อขว-ห.) นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ (ช.อขว-ป.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเหมาเขื่อนวชิราลงกรณ จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 

          นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาเขื่อนวชิราลงกรณ ทุกคน ที่มาร่วมกิจกรรมกวาดใบไม้ ชิงเผา และทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งนี้ เป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง เหมาะแก่การเกิดไฟป่า ขอให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ซึ่งสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งป่าไม้เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์นานาชนิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยรณรงค์และป้องกันการเกิดไฟป่า เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังแนวกันไฟป่าเป็นอย่างดี”