ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ”ศาสตร์พระราชา สู่ภูมิปัญญา ตามวิถีทองผาภูมิ” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การแสดงความสามารถของนักเรียนและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ