ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ หน่วยจัดการป่าไม้กาญจนบุรีที่ 12 (สะพานลาว) หน่วยจัดการป่าไม้กาญจนบุรีที่ 4 (อู่ล่อง) และชุมชนบ้านไร่ จัดพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น ปลูกพืชสมุนไพร 20,000 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 20 ฝาย และบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำที่ดำเนินการไว้ เมื่อปี 2560 จำนวน 66 ฝาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ 

 

 

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเฉลิมวงษ์ สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ผู้แทนนายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น ปลูกพืชสมุนไพร 20,000 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 20 ฝาย และบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำที่ดำเนินการไว้ เมื่อปี 2560 จำนวน 66 ฝาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดกรวยดอกไม้และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทองผาภูมิ ตลอดจนพี่น้องชาวตำบลห้วยเขย่ง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน