ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ วิศวกรระดับ 11 นายอภิรักษ์ ทองโต หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า นายวิชิต ขวัญสูนู หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2,700,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสร้างระบบการเกษตรทั้งการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรสีเขียว 

 

 

          อีกทั้งเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ บริเวณท่าจอดเรือชุดปฏิบัติการทางเรือหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก