ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          จากกรณีฝนตกหนักตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นจำนวนมาก โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างเก็บน้ำ และเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนวชิราลงกรณ คณะกรรมตรวจสอบเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำผู้เชี่ยวชาญเขื่อนใหญ่ ร่วมตรวจสอบเขื่อนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในการดำเนินงานของเขื่อน กฟผ.

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2561 นายนภฤทธิ์  ผดุงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร (ช.อขว-ห.) เป็นประธานการประชุม Open Meeting และให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบเขื่อนเป็นกรณีพิเศษ จากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Dr.Martin Wieland อนุกรรมการแผ่นดินไหว  องค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ  เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยเขื่อน และแผ่นดินไหว ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนฯ  โดยมีนายดนัย วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) ผู้แทน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ( อบย.) พร้อมคณะกรรมการฯ ผู้แทน เขื่อนวชิราลงกรณ นายชาญชัย  พันธ์ไพโรจน์  หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา  เขื่อนวชิราลงกรณ นายพงษ์พันธุ์ พรหมชัยศรี หัวหน้ากองเดินเครื่อง  เขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ร่วมประชุมเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลเขื่อนและแผ่นดินไหว หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (ช.อขว-ห.) นำคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบโดยทั่วไปของเขื่อน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 

 

          ต่อมาวันที่ 29 สิงหาคม 2561  นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.)   เป็นประธานการประชุม Close Meeting ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ โดยนายดนัย วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) ได้รายงานผลการตรวจสอบเขื่อนและข้อแนะนำจากคณะกรรมการ ซึ่งผลการตรวจสอบบริเวณสันเขื่อน อุโมงค์ใต้สันเขื่อน และบานประตูระบายน้ำ (Spillway) ยืนยันได้ว่าเขื่อนวชิราลงกรณยังมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

 

          นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.)   กล่าวว่า “เขื่อนวชิราลงกรณ มีการออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงานด้านบำรุงรักษาเขื่อน มาทำการตรวจสอบเขื่อนอย่างสม่ำเสมอ และครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเขื่อนใหญ่  เข้าร่วมตรวจสอบเขื่อนด้วยสายตาและข้อมูลเครื่องมือวัด สภาพโดยทั่วของเขื่อน พบว่าปกติ และมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน  จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน”