ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายศราวุธ ธนศิลปวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ นางภัสภรณ์ หลอดศิริ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัย เข้าร่วมกิจกรรม คน กฟผ. ทำดี ปี 6 โดยกลุ่มจิตอาสา Help me please จัดกิจกรรมบรรยายควบคู่กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงเส้นทางอาชีพของตนเอง และมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอาชีพมากขึ้น ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี