ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1. นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2. นายอภิรักษ์ ทองโต วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ วัดเวฬุวัน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี