ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับนางสาวสราพร เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสนำคณะนักเรียนและข้าราชการครู โรงเรียนเพียงหลวง 3ฯ  ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 155 คน ฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของเขื่อนวชิราลงกรณและสรุปขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า โดยมีนายเกรียงไกร กระจ่างแจ้ง ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 3  กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากร พร้อมนำคณะนักเรียนชมทัศนียภาพที่สันเขื่อน ทุ่งดอกทานตะวัน และสวนรวมฤทัย 

 

จากนั้นนำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รับการอบรมการทำน้ำยา EM ณ เรือนเพาะชำ โดยมีนายสันติภูมิ เซี่ยงไฮ้ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เป็นวิทยากร