ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณ พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีนายนภฤทธิ์  ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 และนายวิกรม เทียนอ่อน หัวหน้ากองบริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับชุมชนบ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ และชุมชนบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมและได้รับเกียรติจาก นางสาวกำไล อินตาต่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทองผาภูมิ เป็นวิทยากรอบรม จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำไปทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือน ณ ห้องประชุมอาคารตะนาวศรี เขื่อนวชิราลงกรณ