ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายนพกร ขาวรุ่งเรือง ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะครูฝึกและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด ในโอกาสนำคณะนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรี ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 75 คน เข้าฟังบรรยายโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ EM ขยาย และการทำน้ำยาล้างจาน ณ เรือนเพาะชำ เขื่อนวชิราลงกรณ