ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายฤกษ์ชัย ศิริพัฒน์ ช่างระดับ 6 แผนกโรงงานและนายจุมพล ศรีทองอินทร์ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นผู้แทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  เขื่อนวชิราลงกรณ นำปฏิทิน กฟผ. ประจำปี 2562 เข้าถวายเจ้าอาวาสวัดวังปะโท่, วัดห้วยเขย่ง, วัดประจำไม้, วัดไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และนำปฏิทิน กฟผ.  ประจำปี  2562  มอบให้กับโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ , โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง , โรงเรียนบ้านประจำไม้ , โรงเรียนบ้านไร่ป้า  ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ