ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายฤกษ์ชัย ศิริพัฒน์ ช่างระดับ 6 แผนกโรงงาน และนายจุมพล ศรีทองอินทร์ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นผู้แทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ นำปฏิทิน กฟผ. ประจำปี 2562 มอบให้กับนายปุ๋ย ไก่แก้ว ผู้ดูแลศูนย์โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านประจำไม้ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ