ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอส-อขว.) นำคณะกรรมการ คปอส-อขว. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานเพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย ณ แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้า

 

          ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอส-อขว. เพื่อพิจารณางานด้านความปลอดภัย และการบริหารงานด้านความสูญเสีย ณ ห้องประชุมเขาแหลม 3 แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน