ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดถนนนั่งยองทองผาภูมิ โดยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถนนนั่งยองทองผาภูมิ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นทองผาภูมิ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ ชุมชนดั้งเดิมของอำเภอทองผาภูมิ โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและตรวจเยี่ยมร้าน กิจกรรมของชุมชนดั้งเดิม ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 บริเวณถนนบุษปวณิช (ซอยธรรมะ)