ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) พบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมขอบคุณผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณทุกคน ที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเขื่อนวชิราลงกรณ จนประสบความสำเร็จ

 

          จากนั้นนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว.-1) นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 2 (ช.อขว.-2) และนายอภิรักษ์ ทองโต วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกันชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้ปฏิบัติงาน ต้องร่วมมือกันและช่วยกันปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จพร้อมตอบข้อซักถามของผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารภูมิสุวรรณ